Τ: 2313061368 | Κ: 6945704084 [email protected]

Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα 2018-2019 άρχισαν

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για όλα τα τμήματα έχουν ξενικήσει. Τα τμήματα που λειτουργούν σε μικρά γκρουπ στοχεύοντας στην ποιότητα της διαδασκαλίας και έτσι διαθέτουν περιορισμένες θέσεις, παρακαλούμε όπως φροντίσετε έγκαιρα για την εγγραφή-κατοχύρωση της θέσης σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε το πλήρες πρόγραμμα σπουδών.